Przedszkole Kraina Tęczy

Aktualności

2024-05-02

Przedszkole zamknięte 2.05 i 31.05
PRZYPOMINAMY ,ŻE W MAJU W DNIACH 02.05.2024 I 31.05.2024 PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE

czytaj dalej

2023-10-17

Numery kont - zajęcia dodatkowe
W zakładce "do pobrania " - "zajęcia dodatkowe" zamieszczone zostały numery kont firm prowadzących zajęcia dodatkowe.

czytaj dalej

2023-09-01

Nowy Rok Szkolny
Kochane Dzieci, drodzy Rodzice. Z radością informujemy, że już 01.09.2023 rozpoczynamy nowy rok szkolny w Krainie Tęczy

czytaj dalej

2023-06-02

Zebranie
Przypominamy, że zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych odbędzie się dnia 02.06.2023 o godz.17.00

czytaj dalej

2023-05-29

Dni Adaptacyjne
Dni adaptacyjne dla naszych nowych przedszkolaków rozpoczynają się od 29.05 i trwać będą do 02.06.2023 Zapraszamy codziennie w godz.15.00 - 16.00

czytaj dalej

2023-05-04

Dzień Mamy i Taty
INFORMUJEMY,ŻE HARMONOGRAMY UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA MAMY I TATY PODANE ZOSTANĄ W NAJBLIŻSZYM CZASIE

czytaj dalej

więcej newsów


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce

Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
2. Nauczyciele:zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Opis procedury:
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).
Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
1.Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie
z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)
2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska
3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.
4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci
1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacja ich narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów,przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki,gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach.Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5.Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7.Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzy krotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, owsicy i świerzbu

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i chorób zakaźnych
Przedszkolu 

I.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i chorób zakaźnych w placówce.

III.Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, owsicy i świerzbu w przedszkolu.

IV.Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1.Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy  i higieny ciała własnego dziecka.
2. Nauczyciele:zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy i innych chorób zakaźnych w  placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia chorób zakaźnych
w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor:jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

V.Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym skóry
i głowy
1. Wszawica –Załącznik 1
2. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne – Załącznik 2

VI. Opis procedury

1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy, owsicy i świerzbu w placówce,zobowiązuje się:
1) rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry, ciała i głowy dziecka,
2)nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą, owsicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych;
3)pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy, owsicy lub świerzbu wdanej grupie.
4) nauczycieli do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
2.W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki:
1) dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną (nauczyciel) kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
1) Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, owsice i świerzb
o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza.Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
2) Nauczyciel zapoznaje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań,jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli iskali zjawiska.
3) Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców
o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekun prawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście grupowej.
4) W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci.Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.
5) Rodzice(opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom nie zbędnej pomocy.
4. Nauczyciel (lub inna osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 –10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,nauczyciel
zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

2) Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

3) Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem15.01.2015r.

Załącznik1

WSZAWICA jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki.Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3tygodniach od złożenia jaj wykluwają się
z nich młode osobniki.

Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę
owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać żeleczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadkupowikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza –konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzieżosoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, aszczotki
i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć wśrodku zabijającym wszy.

Dodatkowo wartowiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojegożywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lubmieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje nazwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądaćsierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia.Wszy nie skaczą i nie pływają
i dlatego do zakażenia możedojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problemdotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak,że dzieci
z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostaćzainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnieoraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

Profilaktyka izapobieganie. Zaleca się aby:
• profilaktyczna kontrola włosówdzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli
wszkole (rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje dużeprawdopodobieństwo zarażenia;
• domownicy nie korzystaliwspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lubszczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inneubrania;
• unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami)z innymi ludźmi.
nawracającej wszawicy w danej klasie

Informacjadotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

InformacjaWystępowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym iszkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśróddzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętnościsamodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób wskupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie,zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu sięwszawicy.
Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przedwyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zieloneszkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..
• związywaniedługich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnacjęskóry głowy
i włosów,
• posiadanie i używanie wyłącznieosobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
•codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
• mycie skórygłowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz wtygodniu),
• wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jakszampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywaniewłosów,
• po powrocie do domu systematyczne sprawdzanieczystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresieuczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu winternacie, sanatorium itp..
W przypadku zauważenia jaj pasożytów(gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należyzastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznielikwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące wsprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. Wsytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddaćwszyscy domownicy.
W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicąpodczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować opowyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lubwychowawcę.

Działaniaplacówki nauczania i wychowania;
• przekazanie informacjiwszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzeniaczystości skóry głowy i włosów u dzieci,
• w przypadkustwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należypoinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkichdomowników zabiegów leczniczych,
• w przypadku podejrzenia owystępowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej,pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśróduczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ichprofilaktyczną opieką zdrowotną,
• pielęgniarka informujedyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazujeinformacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dziecioraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegówhigienicznych,
• w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówkimoże zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematykiskierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,
• w przypadkuwystępowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach oniskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę zwładzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzieleniawsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśródwszystkich domowników.

W raziepotrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowaniawszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązaniaprzypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowaniedziałań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowopowiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej


 

Newsletter

Podaj swój e-mail, jeślic chesz otrzymywać najnowsze informacje

imię:
e-mail:
rezygnacja